ดำน้ำกับฉลามอย่างไรให้ปลอดภัย

ดำน้ำกับฉลามอย่างไรให้ปลอดภัย

แม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าฉลามโจมตีมนุษย์ แต่พวกมันไม่ได้ทำด้วยเจตนาร้าย ในกรณีส่วนใหญ่ การโจมตีเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่ฉลามเข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์เป็นเหยื่อตามธรรมชาติ และแม้แต่ในกรณีที่ฉลามจงใจโจมตีมนุษย์