SharkSkin

อุปกรณ์ดำน้ำ Sharkskin (ชื่อเดิมว่า Adventure Extreme) เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้าของแบรนด์อุปกรณ์กีฬา Neptune-Sports เห็นว่านักดำน้ำต้องไม่หนาวหลังจากดำน้ำ (เพราะออสเตรเลียมีอุณหภูมิน้ำที่เย็นมาก) เขาจึงผลิตชุดดำน้ำเพื่อให้นักดำน้ำได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาทำให้ อุปกรณ์ดำน้ำ Sharkskin อุ่นสุดๆ และเหมาะกับนักดำน้ำสุดๆ ไม่ว่าการคิดผ้าที่ทำให้การลอยตัวเป็นกลางไม่เหมือนเว็ทสูททั่วไป หรือการใช้ Titanium มาทำให้เลือดไหลเวียน สร้างความอบอุ่น ปัจจุบัน อุปกรณ์ดำน้ำ Sharkskin โดยเฉพาะเว็ทสูทจึงเป็นที่นิยมมากทั่วโลก

ดาวน์โหลด Catalogue SharkSkin

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์