Term & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ขอบเขต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับธุรกรรมทางกฎหมายทั้งหมดของ บริษัท ช้างไดร์วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด SeaSunscuba ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า SeaSunscuba ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปยังใช้ได้กับธุรกรรมทางกฎหมายที่ส่งทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

2. เนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์

SeaSunscuba ให้บริการการดำน้ำเบื้องต้น, หลักสูตรดำน้ำ, หลักสูตรพิเศษ, ไกค์ดำน้ำ, การฝึกอบรมและการดำน้ำและการฝึกซ้อมและสัมมนา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หลักสูตร”) รายชื่อและคำอธิบายที่ถูกต้องจะถูกเผยแพร่โดย SeaSunscuba บนเว็บไซต์และในสื่ออื่น ๆ

SeaSunscuba ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วน, ความทันสมัยหรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ไว้ การเรียกร้องความรับผิดต่อ SeaSunscuba, ซึ่งอ้างถึงความเสียหายของวัสดุหรือประเภทอุดมคติ,ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้หรือเลิกใช้ข้อมูลที่นำเสนอและ / หรือจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ จะตำหนินั้นเป็นหลักการที่เป็นไปไม่ได้ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ในส่วนของ SeaSunscuba จงใจหรือประมาทเลินเล่อ

ข้อเสนอทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีผลผูกพัน บางส่วนของหน้าหรือสิ่งพิมพ์ฉบับสมบูรณ์รวมถึงข้อเสนอและข้อมูลทั้งหมดอาจขยายเปลี่ยนแปลงหรือลบบางส่วนหรือทั้งหมดโดย SeaSunscuba โดยไม่ต้องประกาศแยกต่างหาก

3. การอ้างอิงและลิงก์

SeaSunscuba จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงจากหน้าเว็บของตน – เว้นแต่ SeaSunscuba มีความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและจะสามารถป้องกันผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตนจากการดูหน้าเหล่านั้น
SeaSunscubaขอประกาศโดยชัดแจ้งว่าในเวลาที่ทำการตั้งค่าลิงก์ไม่มีการรับรู้เนื้อหาที่ผิดกฎหมายในหน้าที่เชื่อมโยง SeaSunscuba ไม่มีผลต่อการออกแบบเนื้อหาในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น SeaSunscuba จะแสดงระยะทางอย่างชัดเจนจากเนื้อหาทั้งหมดของหน้าที่เชื่อมโยง / เชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการตั้งค่าลิงก์ ข้อความนี้ใช้ได้สำหรับลิงก์และการอ้างอิงทั้งหมดที่ตั้งอยู่ภายในข้อเสนออินเทอร์เน็ตของตัวเองรวมถึงรายการภายนอกในสมุดเยี่ยม, ฟอรั่มสนทนา, ไดเรกทอรีลิงก์, รายชื่อผู้รับจดหมายและฐานข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้แต่งตั้งขึ้น การเข้าถึงเป็นไปได้ สำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้ให้บริการของหน้าเว็บที่มีการอ้างอิงจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่บุคคลที่อ้างถึง การเชื่อมโยง

4. กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ความพยายามของ SeaSunscuba ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของกราฟิกเอกสารเสียงลำดับวิดีโอและข้อความที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเพื่อใช้กราฟิกเอกสารเสียงลำดับวิดีโอและข้อความที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองหรือใช้กราฟิกที่ไม่มีใบอนุญาตเอกสารเสียงลำดับวิดีโอและ ตำรา
ชื่อแบรนด์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่กล่าวถึงในข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตและหากมีการป้องกันโดยบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิความเป็นเจ้าของของเจ้าของที่ลงทะเบียนนั้น การกล่าวถึงเพียงเครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ของบุคคลที่สาม!
ลิขสิทธิ์สำหรับวัตถุที่เผยแพร่ที่สร้างขึ้นโดย SeaSunscubaนั้นยังคงเป็นของผู้เขียนของหน้า ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือใช้วัตถุเช่นไดอะแกรมเสียงหรือข้อความในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก SeaSunscuba

5. การลงทะเบียนการสรุปสัญญาและระยะเวลาของสัญญา

การลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรสามารถทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรวาจาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนกลุ่มถือว่าเป็นภาระผูกพันตามสัญญาทั้งหมด
การลงทะเบียนรวมถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยลูกค้า สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่าง SeaSunscuba และลูกค้าที่มีการลงทะเบียน
การลงทะเบียนมีผลผูกพันโดยไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมจริง การยกเลิกการลงทะเบียนอาจมีค่าใช้จ่าย การยกเลิกหลักสูตรการรับรองหรือการเดินทางแบบรายวันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะมีค่าธรรมเนียม 25% ต่อคนหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เราจ่ายให้กับผู้ดำเนินการชำระเงิน

  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 14 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 25% ต่อคน
  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 7 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 50% ต่อคน
  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 3 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 100% ต่อคน
  • วัสดุต่างๆที่ไม่ได้ใช้จะไม่คืนเงิน หากไม่มาตามกำหนด การชำระเงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ …

สัญญาเริ่มต้นในเวลาที่ตกลงกันเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะระยะเวลาของสัญญาสำหรับหลักสูตรขึ้นอยู่กับหน่วยการเรียนการสอนที่ระบุและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติของข้อบังคับการฝึกอบรมหรือตามระยะเวลาที่ตกลงกันเป็นรายบุคคล

5.1 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่หน่วยงาน และข้อตกลงรับทราบ

ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่า SSI (“สมาชิก”) ซึ่งรวมถึง SeaSunscuba Instructors แต่ละคน และ Divemasters ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของ SSI และเพื่อดำเนินการอบรมที่เกี่ยวกับการดำ น้ำของ SSI แต่ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน หรือแฟรนด์ไซด์ของ: SSI หรือ บริษัทแม่ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว (“SSI”).

ข้าพเจ้ายังเข้าใจอีกว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกเป็นกิจกรรมอิสระ ซึ่ง SSI ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินงานแต่อย่างใด และเข้าใจว่าในขณะที่ SSI กำหนดมาตราฐานสำหรับโปรแกรมการอบรมนักดำน้ำของ SSI และ SSI จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุม การดำเนินงานของกิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิก และการดำเนินโปรแกรมประจำวันของ SSI และการดูแลนักดำน้ำ โดยสมาชิกหรือพนักงานของสมาชิก

ฉันเข้าใจและยอมรับว่า SeaSunscuba จะไม่รับผิดชอบในวัสดุที่มีตราสินค้า SSI ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาฟังก์ชั่นหรือความถูกต้อง

5.2 การปลดปล่อยความรับผิดชอบและข้อตกลงความเสี่ยง

ข้าพเจ้า,(ลูกค้า) ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นนักดำน้ำที่ได้รับการรับรองหรือนักเรียนนักดำน้ำ ภายใต้การควบคุมและการดูแลของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการรับรอง และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับการบอกกล่าวให้ทราบอย่างละเอียดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดํานํ้าบนผิวนํ้า (SkinDiving) และการดํานํ้าแบบใช้อากาศจากถังอากาศ (SCUBA Diving)

นอกเหนือจากนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการดํานํ้าแบบใช้อากาศจากถังอากาศอาจเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงบางชนิด เช่น โรคเกี่ยวกับความดัน (Decompression Sickness) อาการปอดฉีกหรือ การบาดเจ็บจากการดํานํ้าในที่มีความกดอากาศสูง ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในห้องปรับความดัน

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง : ลื่นไถลหรือล้มลงในขณะที่อยู่บนเรือ,ถูกบาดหรือถูกกระแทกโดยเรือขณะอยู่ในน้ำ,ได้รับบาดเจ็บขณะกำลังขึ้นหรือลงเรือและภัยอื่น ๆ ของทะเล ทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือความตาย ข้าพเจ้าทราบดีว่าการท่องเที่ยวจะดำเนินการในจุดที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะตามเวลาหรือระยะทาง หรือทั้งสองอย่างจากห้องห้องปรับความดันและสถานพยาบาลฉุกเฉิน ข้าพเจ้ายังคงเลือกที่จะดำเนินการเดินทางต่อไป เมื่อลงนามในข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางเรือและดำน้ำไม่ว่าจะได้รับการรับรองนักดำน้ำหรือนักเรียนนักดำน้ำในชั้นเรียนดำน้ำ

ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าทั้ง บริษัท ช้างไดร์วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด. ครูผู้สอน,นักดำน้ำมืออาชีพ, หรือลูกเรือหรือเจ้าของเรือ, หรือเรือเอง รวมทั้งสถาบัน SSI และบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมาหรือมอบหมายของบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นและ / หรือนิติบุคคล ซึ่งในที่นี้เรียกจะเรียกว่า “ผู้ปลอดความรับผิด (Released Parties)” ไม่ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ใน กรณีที่ข้าพเจ้าหรือครอบครัว หรือทายาท หรือผู้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับอันตรายหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการ ที่ข้าพเจ้าเข้ารับการฝึกดํานํ้า หรือจากการละเลย บกพร่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปลอดความรับผิด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการดำน้ำ. ข้าพเจ้ากล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาใด ๆ ที่ขัดแย้งกับการดำน้ำ ถ้าข้าพเจ้ากำลังทานยา ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ได้พบแพทย์และได้รับอนุญาตให้ดำน้ำในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของยา / ยาเสพติด จากการที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกดํานํ้านี้ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจดีแล้วว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่กล่าวมา ข้างต้นนั้น ทั้งความเสี่ยงที่คาดเดาได้และความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ในขณะที่กําลังรับการฝึกดํานํ้านี้ ข้าพเจ้า หรือครอบครัว หรือทายาท หรือผู้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดหรือฟ้องร้องทางกฎหมายใดๆกับผู้ปลอดความรับผิด ในกรณีที่เกิดความเสีย หาย หรืออันตรายใดๆ จากการเข้าฝึกดํานํ้า ทั้งก่อนและหลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบัตรแล้ว

ข้าพเจ้าทราบดีว่าการดํานํ้าแบบผิวนํ้าและการดํานํ้าแบบใช้อากาศจากถังอากาศเป็นกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้พละกําลัง และข้าพเจ้าจะต้องใช้พละกําลังใน ระหว่างการฝึกดํานํ้านี้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เช่น โรคหัวใจเฉียบพลัน การตื่นตระหนก การหมดสติในนํ้าตื้นและอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าจะขอ รับความเสี่ยงจากอันตรายเหล่านี้และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาผิดใดๆกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าทราบว่าการดำน้ำที่ปลอดภัย แนะนำให้ดำน้ำกับเพื่อน นอกเสียจากว่าได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักดำน้ำที่พึ่งพาตนเองได้ ในการวางแผนการดำน้ำเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ตามข้อจำกัดและประสบการณ์การดำน้ำ และสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทั่วไป ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาผิดใดๆต่อผู้ปลอดความรับผิด (Released Parties)
สำหรับความล้มเหลวของข้าพเจ้า ในการวางแผนการดำน้ำอย่างปลอดภัย, ดำน้ำตามแผนของข้าพเจ้า,ทำตามคำแนะนำและการบรรยายสรุปการดำน้ำของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านดำน้ำ / ลูกเรือเรือ

ข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดก่อน และข้าพเจ้าไม่ควรดำน้ำหากอุปกรณ์ของข้าพเจ้าทำงานไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาผิดใดๆต่อผู้ปลอดความรับผิด (Released Parties) เกี่ยวกับความล้มเหลวในการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการดำน้ำ หรือหากข้าพเจ้าเลือกที่จะดำน้ำด้วยอุปกรณ์ที่อาจทำงานไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะลงนามในข้อตกลง (Liability Release and Express Assumption of Risk)หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองของข้าพเจ้าแล้ว

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนด ทราบถึงเงื่อนไขและภาระผูกพันในเอกสารฉบับนี้จากการอ่านและทําความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน มิใช่รับการบอกกล่าวทางวาจาเพียงอย่างเดียวและข้าพเจ้าได้ลงนามในข้อตกลงนี้โดยการกระทำของข้าพเจ้าเอง และด้วยความรู้ที่ข้าพเจ้าตกลงที่จะสละสิทธิ์ตามกฎหมายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นด้วยต่อไปว่า หากพบบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้, ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกตัดออกจากข้อตกลงนี้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะถูกตีความราวกับว่าบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่เคยมีอยู่ในที่นี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่เพียง แต่สละสิทธิ์ในการฟ้องฝ่ายผู้ปลอดความรับผิด แต่ยังมีสิทธิของทายาท,ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผลประโยชน์ที่อาจต้องฟ้องฝ่ายผู้ปลอดความรับผิด อันเป็นผลมาจากการตายของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นได้ว่า ข้าพเจ้ามีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นต่อไป และทายาทของข้าพเจ้า,ผู้ได้รับมอบหมายและผู้รับผลประโยชน์ จะหยุดการอ้างสิทธิ์เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าไปยังผู้ปลอดความรับผิด

ข้าพเจ้า(ลูกค้า) โดยตราสารนี้ยินยอมที่จะยกเว้นและปลดปล่อย ทั้งหมดที่อยู่ในรายการข้างต้นและ / หรือบุคคลจากความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล,ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือผิดพลาดเสียชีวิต สาเหตุอย่างไรก็ตาม รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง,ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ปลอดความรับผิด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าได้แจ้งกับตัวเองและทายาทของข้าพเจ้าให้รับการทราบอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเนื้อหา การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่หน่วยงาน และข้อตกลงการยอมรับและการเปิดเผยความรับผิดและข้อตกลงความเสี่ยง โดยการอ่านทั้งหมด ก่อนที่ข้าพเจ้าจะลงนามด้านล่าง ในนามของตัวเองและทายาทของข้าพเจ้า

6 ราคาและวิธีการชำระเงิน

ราคาของหลักสูตรขึ้นอยู่กับราคา SeaSunscuba ในช่วงเวลาของการสรุปสัญญา รายการราคาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ราคาที่ระบุไว้ทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ให้บริการ ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้พร้อมลงทะเบียน จะต้องชำระอย่างน้อยก่อนหลักสูตรจะเริ่มต้นด้วยการชำระเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (บัตรเครดิต)
การตัดสินสำหรับการชำระราคาหลักสูตรคือจำนวนเงินที่ SeaSunscuba ได้รับ ไม่ใช่จำนวนเงินที่ได้รับคำสั่ง โปรดทราบว่าอุปกรณ์ดำน้ำไม่สามารถส่งนอกประเทศไทยได้!

7. ขอบเขตการให้บริการและบริการที่ไม่ได้ใช้

ขอบเขตการให้บริการขึ้นอยู่กับสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่าง SeaSunscuba และลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการส่วนบุคคล CDC ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาราคาหลักสูตรทั้งหมด
หากหลักสูตรถูกขัดจังหวะด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ (การพิสูจน์โดยใช้ใบรับรอง) จะไม่มีการคืนเงินของบริการที่ใช้ไปแล้ว CDC มีหน้าที่กำหนดจำนวนเงินที่จะได้รับคืนสำหรับบริการหลักสูตรที่ยังไม่ได้ใช้

หากเป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อหลักสูตรภายใน 12 เดือนหลังจากการยกเลิกจะไม่มีค่าใช้จ่ายใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนจะต้องสามารถดำน้ำได้อีกครั้ง หากพ้นกำหนดมากกว่า 12 เดือนลูกค้าจะต้องลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรใหม่ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งนี้

เงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้ใช้กับทุกหลักสูตรและการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ:

การยกเลิกหลักสูตรการรับรองหรือการเดินทางแบบวันเดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 25% ต่อคนและหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เราจ่ายให้กับผู้ดำเนินการชำระเงิน

  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 14 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 25% ต่อคน
  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 7 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 50% ต่อคน
  • การยกเลิกที่ได้รับภายใน 3 วันก่อนเดินทางมาถึงจะมีค่าธรรมเนียม 100% ต่อคน

ในกรณีที่เจ็บป่วย 75% ของราคาหลักสูตรจะได้รับเงินคืน 8 ชั่วโมงก่อนการนัดหมายที่ตกลงไว้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองแพทย์เท่านั้น หากลูกค้าได้ลงทะเบียนสำหรับการบริการภายนอกภายในขอบเขตของเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพียงสื่อกลางโดย SeaSunscuba การชำระเงินคืนที่เป็นไปได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการจากบริการภายนอกบวกกับ 25% ที่กล่าวถึงข้างต้น

8. เงื่อนไขการเข้าร่วม

ข้อกำหนดเบื้องต้นระดับการฝึกอบรมที่จำเป็นจำนวนของการดำน้ำบังคับ (ประสบการณ์การดำน้ำ) สำหรับหลักสูตรสามารถพบได้ในคำอธิบายที่เกี่ยวข้องและในข้อบังคับการฝึกอบรม SUB จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ผู้สอนการดำน้ำหรือคู่มือดำน้ำได้รับอนุญาตให้ให้คำแนะนำกับลูกค้าในช่วงระยะเวลาของหลักสูตร ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ

ลูกค้าผิดสัญญาหากแม้จะมีคำเตือนเขา / เธอจะขัดจังหวะหลักสูตรอย่างต่อเนื่องหรือหากหลักสูตรไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ราบรื่นเนื่องจากพฤติกรรมของเขา / เธอ นอกจากนี้ SeaSunscuba มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเรียนการสอนทันทีในกรณีที่มีความกังวลด้านความปลอดภัยทุกชนิด (ด้านบนและใต้) ในทุกกรณี SeaSunscuba ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกลูกค้าออกจากหลักสูตร ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือการยกเว้นลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการคืนเงินของราคาหลักสูตร เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า

หากลูกค้าไม่อยู่ในวันที่ตกลงกันอย่างน้อยหนึ่งวัน Seasunscuba จะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นดังนี้ ต่อทฤษฎีหนึ่งหน่วย 1,000 บาทและต่อหน่วยปฏิบัติ 3,490 บาท

SeaSunscuba ไม่รับผิดชอบต่อการโจรกรรมความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวสิ่งของมีค่าหรืออุปกรณ์ดำน้ำที่ใช้
สำหรับการฝึกอบรมเบื้องต้นและการฝึกอบรมเบื้องต้น (OWD) จะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สิ่งนี้จะต้องจัดการด้วยความระมัดระวัง นักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากเขา / เธอ สำหรับหลักสูตรการดำน้ำเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีอุปกรณ์การดำน้ำที่สมบูรณ์แบบใช้งานได้ทดสอบและเก็บรักษาไว้ในน้ำเย็นหรือสามารถยืมจาก SeaSunscuba โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม “มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการดำน้ำ” จะต้องปฏิบัติตามโดยลูกค้าในระหว่างหลักสูตร

9 ก่อนดำน้ำ / ทัวร์ดำน้ำ / ทริปดำน้ำกลางวัน / ทริปดำน้ำตื้น / ล่องเรือกับเรา

คุณจะถูกขอให้กรอกและลงนามในข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อความเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับหลักสูตรการดำน้ำ / การฝึกอบรมคุณต้องยอมรับความเสี่ยงและคำแถลงด้านสุขภาพจากองค์กรการดำน้ำที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มหลักสูตร (ไม่จำเป็นถ้าคุณแสดงใบรับรองแพทย์จากแพทย์ของคุณโดยระบุว่าคุณพร้อม พอดีกับการดำน้ำ) สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 45 ปีเราขอใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 2 ปีหากคุณไม่สามารถตอบว่าไม่แจ้งสุขภาพ นักเรียนอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องนำเสนอการทดสอบการดำน้ำตามหลักเกณฑ์ของ GTUEMโดยไม่คำนึงถึงใบรับรองการออกกำลังกายการดำน้ำที่ถูกต้องสภาวะสุขภาพที่ดีในปัจจุบันรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมในการดำน้ำ ซึ่งรวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพสมดุลของเหลวที่สมดุลและการเลิกยา, นิโคติน, แอลกอฮอล์และสารที่ทำให้มึนเมาอื่น ๆ ในกรณีที่ใช้ในทางที่ผิดจะนำไปสู่การกีดกันอย่างแน่นอน ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งนี้จะเป็นภาระของลูกค้า

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือความเหมาะสมทางจิตใจ SeaSunscuba มีสิทธิ์ยกเว้นลูกค้าที่เกี่ยวข้องในทุกหลักสูตร

การเข้าร่วมในหลักสูตรที่นำเสนอโดย SeaSunscuba นั้นเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง โดยรวมแล้วการดำน้ำเป็นกีฬาที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่เสมอ 56/64 ซอยบรมราชชนนี22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 จึงแนะนำอย่างชัดเจนว่าคุณควรทำประกันอุบัติเหตุการดำน้ำ (เช่นกับ DAN)

การฝึกอบรมจะเสร็จสมบูรณ์และสิ่งประดิษฐ์จะถูกส่งมอบให้กับผู้เข้าร่วมเมื่อเขา / เธอได้เข้าใจหลักฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติทั้งหมดที่ระบุไว้ในบันทึกการฝึกอบรม การประเมินที่สอดคล้องกันทำโดยผู้สอนเท่านั้น การเข้าร่วมหลักสูตรและการจ่ายเงินนั้นไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมในการได้รับใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

10. การใช้ข้อมูลและการปกป้องข้อมูล

การรวบรวมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทางกฎหมาย ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลของเขาอาจถูกประมวลผลจัดเก็บและใช้งานโดย CDC เพื่อจุดประสงค์ในการพิสูจน์การศึกษาการจัดการสัญญาและการบำรุงรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับและจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

11. ความรับผิด

SeaSunscuba ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ความรับผิดในการค้ำประกันเป็นอิสระจากความผิดพลาด ในกรณีที่มีการประมาทเลินเล่อเล็กน้อย SeaSunscuba จะต้องรับผิดตามข้อบังคับของกฎหมายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บชีวิตร่างกายหรือสุขภาพหรือเนื่องจากการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญ อย่างไรก็ตามการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเล็กน้อยของภาระผูกพันตามสัญญาที่สำคัญคือ จำกัด เฉพาะความเสียหายตามสัญญาโดยทั่วไปยกเว้นความรับผิดจะเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ SeaSunscuba จะรับผิดชอบต่อความผิดของตัวแทนและตัวแทนในระดับเดียวกัน ระเบียบนี้ครอบคลุมถึงการชดเชยนอกเหนือจากการปฏิบัติงานการชดเชยแทนการปฏิบัติงานและการเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางกฎหมายใดรวมถึงความรับผิดเนื่องจากข้อบกพร่องความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้

12 สถานที่เขตอำนาจ

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคู่กรณีอยู่ภายใต้กฎหมายไทยยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)

13 บทบัญญัติอื่น ๆ

ไม่มีสัญญาย่อยของสัญญานี้ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย
หากข้อความแต่ละข้อความไม่ถูกต้องเนื่องจากบรรทัดฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ส่วนที่เหลือของ AGB ยังคงมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย

14. การเปลี่ยนแปลงราคา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา แต่ราคาบริการและที่จองไว้แล้วจากคุณ แต่จะถูกสงวนไว้

15. ความปลอดภัยที่จุดดำน้ำและระหว่างการดำน้ำ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น (เช่นการเลือกสถานที่ดำน้ำ – ความลึกดำน้ำ ฯลฯ ) สำหรับจุดดำน้ำที่วางแผนไว้ ไกด์ดำน้ำของเรามีประสบการณ์และเป็นนักดำน้ำมืออาชีพและอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายปีในแหล่งดำน้ำรอบเกาะช้าง

16. ที่อยู่สำนักงานใหญ่

สีสันสกูบ้า
56/64 ซอยบรมราชชนนี22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

17. เงินมัดจำ

เงินมัดจำจะได้รับคืนหากคุณยกเลิก 2 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร หักค่าบริการและค่าใช้จ่ายของ PayPal ในกรณีที่ยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนเริ่มหลักสูตร เงินมัดจำจะไม่ได้คืน