MV. Koon9

  • ห้องนอน : 20 ห้อง Twin bed (Ensuite)
  • มีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำ 8 ห้อง มีน้ำอุ่น/ร้อน มีผ้าเช็ดตัว
  • สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องนั่งเล่น มี TV มี Stereo
  • การดำน้ำ : รองรับนักดำน้ำ 40 คน
  • เรือยาง 2 ลำ
  • ท่าเรือหลัก : ท่าเรือทับละมุ
  • พื้นที่บริการ :  อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว)

MV. Koon9 Gallery