เกาะเต่า Aquarian กค 66

เริ่มต้นจากเกาะเต่า กองหินชุมพร เป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญและเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย น้ำค่อนข้างใส มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลรวมทั้ง ปะการัง ฉลามวาฬจะเข้ามาเยือนในพื้นที่นี้บ่อยๆ

เกาะกระ นครศรีธรรมราช แดนสวรรค์ของทุกสรรพชีวิต เป็นหมู่เกาะเดียวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งท่องที่เที่ยวกลางทะเลที่ยังมีความอุดมสมบรูณ์มากที่สุดในทะเลอ่าวไทย

โลซิน ปัตตานี แหล่งประการังเขากวางที่สมบูรณ์ที่สุด มีสมญานามว่า โลซินถิ่นฉลามวาฬ อีกทั้งเราอาจจะได้เจอโรนินโรนันได้ง่ายกว่าจุดดำน้ำอื่นๆในประเทศไทย

รายละเอียดทริป

 • 13 กค รถตู้มารับที่สนามบินชุมพร 20.00 น.
 • 14 ดำน้ำ 4 ไดฟ์
 • 15 ดำน้ำ 3 ไดฟ์
 • 16 ดำน้ำ 4 ไดฟ์

ราคานี้รวม

 • tanks,weight,belt
 • รถตู้รับ-ส่งสนามบิน
 • อาหาร ของว่างบนเรือ
 • เครื่องดื่มบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • การเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • ตั๋วเครื่องบิน ตลอดการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ fullset (ค่าเช่า 700 บาท/วัน)
 • Dive Computer (ค่าเช่า 300 บาท/วัน)
 • ไฟฉายดำน้ำ (ค่าเช่า 150 บาท/วัน)
 • ค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยาน
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์